Tillgänglighet

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns både vid huvudingången och i närheten av akutmottagningens ingång

Ytterdörrar öppnas automatiskt. Innerdörrarna öppnas med touchkontroll.

Huset har en induktionsslinga för hörselskadade.

En ljudfyr leder från huvudingången till informationen och hissarna och på akutmottagningen till skötarnas första bedömning.

Vid hissarnas dörrar finns punktskriftskyltar.

Hissarna berättar riktning och våning på finska och svenska.

Det finns flera tillgängliga toaletter i alla våningar.

Skyltar vid hissdörr