Tillfälliga skolbyggnaderna i bruk i centrum och Masaby på måndag

01.02.2019 15:25

Kategori: Utbildning Barn Unga

På måndag 4.2.2019 tar de tillfälliga skolbyggnaderna vid Kirkkoharjun koulu och Nissnikun koulu i undervisningsbruk. Eleverna i Gesterbyn koulu får flytta in i sina nya lokaliteter lite senare, efter sportlovet.

I Gesterbyn koulu flyttar alla elever till de tillfälliga byggnaderna, i Nissnikun koulu i huvudsak åk 1–6 och Kirkkoharjun koulu används den tillfälliga skolbyggnaden för de elever som har reagerat på inomhusluften i skolan.

I skolorna är man glada över lokaliteterna med bättre inomhusluft, men också för att undervisningslokalerna är flexibla inlärningsmiljöer, helt i enligt med den nya läroplanen.

– När den tillfälliga skolbyggnaden är klar får vi nya utrymmen för de elever som får symtom. Samtidigt utnyttjar vi också inlärningsmiljön genom att allt mer förverkliga den nya läroplanen, till exempel genom samundervisning, berättar Maarit Mäkäläinen, rektor vid Kirkkoharjun koulu.

Också i Nissnikun koulu väntar man på flytten. Samundervisning har lärarna redan provat på i synnerhet i de lägre klasserna och nu kan man börja göra det i ändamålsenliga lokaliteter.

– Vi har planerat och tillsammans funderat över hur vi ska använda lokaliteterna, berättar rektor Maarit Ritakallio. En öppen inlärningsmiljö förutsätter ett nytt slags samarbete i användningen av lokaliteterna än man kanske är van vid i ett traditionellt skolhus.  

I Gesterbyn koulu flyttar alla elever till de tillfälliga skolbyggnaderna.

– De nya lokaliteterna skiljer sig mycket från dem vi har nu, säger tf. rektor Sanna Sankala. Vi kommer att ha mera kompanjons- och samundervisning. Lokaliteterna används såsom de är avsedda att användas. Det är flexibelt att öppna och stänga dem enligt behov. Att göra saker tillsammans sker naturligare i en öppen miljö. I mera sluta utrymmen kan man fokusera på självständigt arbete som kräver koncentration och undervisningspass.

I Nissnikun koulu startar också planeringen av ett helt nytt skolhus och tiden i den tillfälliga byggnaden kan utnyttjas för den.

– Nu har vi en jättefin möjlighet att testa på en ny slags inlärningsmiljö, säger Maarit Ritakallio. Å andra sidan – om det finns saker som inte fungerar så kan vi utnyttja också den kunskapen när vi planerar den nya skolan.  

Kirkkoharjun koulus tillfälliga skolbyggnad