Tillfälliga ändringar i Kyrkslätts vård- och omsorgssektors serviceutbud 17.3

17.03.2020 15:39

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Vård- och omsorgssektorns tjänster fungerar i huvudsak normalt. I verksamheten har ändå gjorts följande ändringar på grund av coronavirussituationen:  

Välfärdstjänster för de äldre

- Anhöriga och vänner får inte besöka Volshemmet, Lindgården och Servicehuset.  I fråga om patienter i terminalvård och andra kritiskt sjuka kan man dock separat förhandla med personalen om undantag.

-  Dagverksamheten för de äldre har paus. Hemvården ökar besöken hos dagverksamhetsklienterna.

- Fredags- och onsdagskaféerna är stängda tills vidare.

- Starten på fotklubben skjuts upp från april till en tidpunkt som meddelas senare.

- Intervallperioder inställs såvida det är möjligt. I stället för dem erbjuds vid behov hemvård eller dygnetruntvård för en längre period.

- Seniorlinjen betjänar tills vidare endast per telefon.

- Minnespolikliniken ändras under de närmaste dagarna till telefonkontakt.

- För övrigt fortsätter servicen för äldre personer på normalt sätt.

 Stödtjänster för funktionsförmåga

- Kundarbetet inom terapitjänsterna (fysio-, ergo- och talterapi) samt kundarbetet inom mentalvårdstjänsterna, missbrukarvårdstjänsterna, Navigatorn och sysselsättningsenheten har begränsats. Kunder kontaktas i första hand per telefon eller per e-post. 

- Alla grupper för funktionsförmåga har ställts in och arbets- och dagverksamheten (Luotsi, Ankkuri och arbetscentralen för utvecklingsstörda) har begränsats. Kunderna till arbets- och dagverksamheten i Ankkuri och Luotsi kontaktas vid behov per telefon. Kunderna till arbetscentralen för utvecklingsstörda för vilka vård inte kan ordnas på något annat sätt, vårdas i arbetscentralen.

- Hjälpmedelsservicen sköter brådskande uppdrag. KotiToimari-servicen (måltids- och butikservice) inom rehabiliterande arbetsverksamhet sköts av de anställda.

- Serviceproducenterna av personlig assistans har fått en anvisning om att bara ge nödvändig hjälp. 

Hälsovårdstjänster

- Tills vidare ordnas inte förlossningsförberedelse och grupprådgivning.

- Adhd-strategigruppens verksamhet flyttas till en tidpunkt som meddelas senare.

- Tills vidare hålls inte mottagningsverksamhetens grupper för levnadsvanehandleding.

- Icke-brådskande tider till skötare har annullerats.

- Om servicebehovet i fortsättningen ökar avsevärt eller det uppstår otillräcklighet på grund av insjuknande blir man tvungen att prioritera vård av sådana som behöver brådskande vård. Det kan bli nödvändigt att begränsa icke-brådskande tjänster inom alla hälsovårdstjänsterna, inklusive rådgivningarna, skol- och studenthälsovården och munhälsovården.

Socialtjänsterna

- Kamratgruppsverksamheten har avbrutits tills vidare.

- Infomöten om invandrararbete med låg tröskel har avbrutits tills vidare.

Tjänster som enligt socialvårdslagen förs hem till barnfamiljer har begränsats. Familjer har meddelats om tillfälligt journummer tfn: 050 588 0990, därifrån man får brådskande hjälp. Dessutom finns ett journummer för barnfamiljer tfn: 040 573 9193. Nödvändigt barnskyddsarbete sköts.

majakka