Till familjerna

Babypoesi

Rimlek

Sagotimmar

Bibliotekskort till förstaklassisten

Anmälan till första klassen sker elektroniskt genom att man fyller i en blankett som är öppen i februari. På samma blankett skall du också samtidigt beställa ett bibliotekskort åt ditt barn. Om bibliotekskortet beställs i samband med skolanmälan får barnet det genast vid läsårets början. Bibliotekskortet öppnar dörrarna till läsandets berikande värld som ger goda förutsättningar för allt lärande.

När skolorna har börjat bjuds eleverna klassvis in till sitt eget närbibliotek eller bokbussen. Bibliotekskorten delas då ut åt de elever vars föräldrar har betsällt ett bibliotekskort åt sitt barn i samband med skolanmälningen. Under besöket får barnen också undervisning i hur man använder biblioteket.