Till den minderårigas (5-11 -årigas) coronavaccination behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke

03.01.2022 13:50

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination behövs i samband med vaccineringen. Ifall barnet kommer med den ena vårdnadshavaren, behövs den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke.

Länken till blanketten

fyrlogo