Till barn

Bibliotekskort till förstaklassisten

Skolklasserna besöker regelbundet biblioteket och för att kunna låna pulpetböcker och böcker hem behöver eleverna bibliotekskort. Vid läsårets början får alla förstaklassister en ansökningsblankett för bibliotekskort.

Eleverna bjuds sedan klassvis in till sitt eget närbibliotek eller bokbussen. Under besöket får barnen sitt bibliotekskort och vi berättar hur man använder biblioteket.

Bibliotekskortet öppnar dörrarna till läsandets berikande värld som ger goda förutsättningar för allt lärande.