Tiina och Antti Herlins stiftelse donerar flygel till nya biblioteket

18.02.2019 10:54

Kategori: Bibliotek Kultur Fritid

Tiina och Antti Herlins stiftelse har beslutat att donera en flygel till nya huvudbiblioteket i Kyrkslätt. Det är fråga om en Bösendorfer-flygel, som är byggd 1980.

Tiina och Antti Herlins stiftelse har i många stipendieutdelningar fokuserat på bekämpningen av klimatförändringen, men också betonat projekt som främjar samhälleligt välmående. Därför kontaktade biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen stiftelsen med en förfrågan om en flygeldonation.

– Vi diskuterade frågan i stiftelsens styrelse och beslutade enhälligt att donera flygeln, berättar stiftelsens vice ordförande Tiina Herlin. Efter det diskuterade jag frågan med arbetsgruppen i Kyrkslätt, dvs. Margareta Kull-Poutanen och rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Satu Ylönen, och vi kom överens om att jag hör mig för med några musikervänner om de känner till en lämplig flygel. Rätt snabbt fick Jouko Laivuori, som är pianist i Radions symfoniorkester, ett meddelande om att det fanns en flygel till försäljning i Kuopio och att den var i gott skick och i lämplig ålder.

Flygeln är en två meter lång Bösendorfer från 1980 och i mycket gott skick. Den har haft bara en ägare, en sånglärare som hade skaffat den medan hen bodde i Wien. För tillfället finns flygeln i ett varmt lager i Kuopio, men den kommer att flyttas till huvudstadsregionen under våren för fullständig service. Servicen görs av Pianonikkarit, som har specialiserat sig på flyglar. Och när den nya konsertsalen i biblioteket står klar är också flygeln klar för användning.

– På det hela taget gick projektet snabbt och under lyckliga stjärnor. Experternas hjälp var givetvis oersättlig, konstaterar Tiina Herlin. Jag har själv lärt mig mycket under resans gång, bland annat att en Bösendorfer ofta är i samma klass som en Steinway, men att varumärket helt enkelt inte är lika känt. Jag hoppas att det här fina instrumentet betjänar musikvänner i Kyrkslätt under många, många år!

Tiina Herlin har arbetat som klasslärare i Kyrkslätt, och de olika biblioteken är bekanta för henne både som lärare och som biblioteksbesökare.

– Biblioteksbussen körde till Abramsby, Finnby och Thorsvik och vi minns den fortfarande med värme. Numera är besöken till Masaby bibliotek och huvudbiblioteket mer sällsynta, när de inte längre finns längs arbetsvägen. Men trots det står biblioteksverksamheten fortsättningsvis mitt hjärta nära och jag följer med stort intresse hur verksamheten utvecklas.

flygel