Tidsbokningen för tredje vaccin har öppnats för personer som fyllt 55 år

21.12.2021 14:10

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Åldern är den största riskfaktorn för att få en allvarlig coronavirussjukdom, och därför erbjuder vi en tredje dos enligt THL:s rekommendationer i åldersordning. Institutet för hälsa och välfärd har betonat att vaccinationerna av de yngre åldersklasserna inte får fördröja de tredje doserna för personer över 60 år och riskgrupperna. Därför framskrider vi med de tredje doserna av coronavaccinen från den äldsta åldersgruppen till den yngsta liksom med de föregående doserna.

För närvarande är nästa lediga vaccinationstider i januari. Antalet vaccinationstider ökas så mycket som möjligt. Tills vidare erbjuder tidsbokningssystemet coronavaccinbokning.fi tider med fem månaders vaccinationsintervall. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Vi meddelar separat när tidsbokningen för de yngre åldersgrupperna öppnas och när det enligt THL:s nyaste rekommendationer är möjligt att förkorta boosterintervallen för vaccinationerna på coronavaccinbokning.fi.

Fyrlogo