Tidsbeställningen till influensavaccinationerna inleds 25.10.2021

18.10.2021 10:42

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Tidsbeställningen till influensavaccinationerna inleds 25.10.2021. Influensavaccination ges endast med tidsbeställning.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid elektroniskt. www.kyrkslatt.fi/ehalsa .Tjänsten kräver autentisering.

Alternativt kan du beställa tid genom att ringa hälsocentralens servicenummer kl. 8-15.30, tfn 09-29683401, obs fr.o.m. 25.10.2021! Om du har bokat en mottagningstid kan du få vaccinet i samband med besöket på mottagningen.

Man ska inte komma efter vaccin ens med lindriga infektionssymtom.  Munskydd rekommenderas enligt de gällande rekommendationerna.

Skolelever som hör till riskgrupper kan kontakta sin egen skolhälsovårdare eller boka tid på hälsostationen.

Rådgivningens kunder: Barnen vaccineras på rådgivningen. Vänligen boka vaccinationstid på rådgivningarnas tidsbeställningsnummer fr.o.m. 25.10. Tyvärr går det inte att boka tid åt barnen elektroniskt.  En gravid person och dennas partner vaccineras i samband med ett vanligt rådgivningsbesök. De kan också boka en separat vaccinationstid till rådgivningens eller hälsostationens vaccinationstider.

Barn i åldern 2–6 får vaccinet som nässprej. Då behövs bara en dos.  Ett barn under 9 år som inte vaccinerats tidigare och som får influensavaccinet som injektion behöver 2 doser av vaccinet.  Det ska gå minst 4 veckor mellan doserna. De som är allergiska mot ägg ska i förväg höra med den vårdande läkaren om vaccinets lämplighet.     

Enligt rekommendationerna om influensavaccination av Institutet för hälsa och välfärd är följande personer berättigade till avgiftsfri vaccination:

  • Personal inom social- och hälsovård och läkemedelsvård
  • Gravida kvinnor
  • Alla 65 år fyllda
  • Alla barn i åldern 6 månader - 6 år
  • Personer som pga. sin sjukdom eller sin vård hör till riskgrupperna
  • Män som inleder beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • Närstående till personer med risk för allvarlig influensa (efter att förordningsändringen trätt i kraft kan avgiftsfritt influensavaccin enligt det nationella vaccinationsprogrammet ges till personer som bor i samma hushåll som en person med särskild risk för allvarlig influensa eller är varje vecka i kontakt med honom eller henne i samma lokal ansikte mot ansikte) Vaccinationerna av den närmaste kretsen får påbörjas först när social- och hälsovårdsministeriets förordningsändring har trätt i kraft.

Hälsovårdaren, sjukskötaren eller läkaren bedömer om den som ska vaccineras hör till målgruppen som är berättigad till avgiftsfri vaccination. Ytterligare information om målgrupperna https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-influensa

fyrlogo