Tidsbeställningen till influensavaccination börjar i Kyrkslätt 4.11.2020

16.10.2020 09:37

Kategori: Barn Seniorer Unga Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

På grund av coronasituationen ges influensavaccination endast med tidsbeställning. Om du redan tidigare har bokat en mottagningstid kan du få vaccinet i samband med besöket på mottagningen.  I övriga fall kan du boka tid fr.o.m. 4.11.2020.

Vi rekommenderar att du i första hand använder den elektroniska tidsbeställningen www.kyrkslatt.fi/ehalsa.

Tjänsten kräver autentisering. Alternativt kan du boka tid genom att ringa hälsostationens tidsbeställning kl. 8-15.30, tfn 09 2968 3401 fr.o.m. onsdag 4.11.

Man ska inte komma efter vaccin ens med lindriga infektionssymtom.  Vi rekommenderar att personer över 15 år använder munskydd.

Skolelever som hör till riskgrupper kan kontakta sin egen skolhälsovårdare eller boka tid på hälsostationen.

Rådgivningens kunder
Barnen vaccineras på rådgivningen. Boka tid till vaccination på rådgivningarnas vanliga tidsbeställningsnummer eller på hälsocentralens tidsbeställning fr.o.m. 4.11. Barnens vaccinationstider ska bokas per telefon.

En gravid person och dennas partner vaccineras i samband med ett vanligt mottagningsbesök på rådgivningen. De kan också boka en skild vaccinationstid till rådgivningens eller hälsostationens vaccinationstider.

Barn i åldern 2—6 år får vaccinet som nässprej. Då behövs bara en dos. Ett barn under 9 år som inte vaccinerats tidigare och som får influensavaccinet som injektion, behöver 2 doser av vaccinet under samma säsong. Det ska gå minst 4 veckor mellan doserna. De som är allergiska mot ägg ska i förväg höra med den vårdande läkaren om vaccinets lämplighet.     

Enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer är följande personer berättigade till avgiftsfri influensavaccination:

  • Personal inom social- och hälsovård och läkemedelsvård
  • Gravida kvinnor
  • Alla 65 år fyllda
  • Alla barn i åldern 6 månader—6 år
  • Personer som pga. sin sjukdom eller sin vård hör till riskgrupperna
  • Närstående till personer med risk för allvarlig influensa
  • Män som inleder beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst

Hälsovårdaren, sjukskötaren eller läkaren bedömer om den som ska vaccineras hör till målgruppen som är berättigad till avgiftsfri vaccination. Ytterligare information om målgrupperna https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-influensa

""