Tidsbeställning för coronavaccination för 5–11-åringar i riskgrupper öppnad

17.12.2021 12:50

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

För 5–11-åriga barn i riskgrupper kan man nu boka en coronavaccintid på coronavaccinbokning.fi. Se närmare information i vårt meddelande från igår.

Huruvida barnet hör till en riskgrupp kan kontrolleras i patientdatasystemet på vaccinationsstället. Vid behov kan man påvisa att man hör till en riskgrupp med en kopia av sjukjournalen eller med uppgifter från Mina Kanta-sidor.

En minderårig kan själv bestämma om sin vaccinering, om den hälsovårdsanställda som ger vaccinet bedömer att barnet eller den unge på grund av sin ålder och utvecklingsnivå kan bestämma om sin vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om en minderårig inte själv klarar av att bestämma om sin vaccinering eller inte själv vill bestämma om saken behövs alla vårdnadshavares samtycke till givandet av coronavaccin. Om barnet kommer med bara den ena vårdnadshavaren för att vaccinera sig, ska den frånvarande vårdnadshavaren ha undertecknat en samtyckesblankett. Samtyckesblanketten finns på THL:s webbplats. Vaccinationerna är frivilliga.

5–11-åringarna erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för denna åldersgrupp. Vaccinationerna inleddes vecka 1.

fyrlogo