Tidsbeställning

Då det är dags för en tandgranskning, du annars behöver en tid till tandvården eller du vill fråga råd i ärenden gällande tänder och munvård, ring vår tidsbeställning, tfn 09 2968 3269.

Tidsbeställningen har öppet vardagar

må-to   kl. 8.00-15.30
fr          kl. 8.00-15.00

Vi erbjuder brådskande vård vid våra egna verksamhetsställen under vardagar, och utanför tjänstetid i samarbete med andra aktörer. 

Kunden kan i samband med samtalet välja vad samtalet gäller (till exempel tidsbokning i brådskande eller icke-brådskande fall eller ombokning). Vi ringer tillbaka till kunderna i prioritetsordning.

Obs! Den icke-brådskande vården vid munhälsovården har hopat sig

Ändring av tid

Om din avtalade tid inte passar, kan du ändra den genom att ringa vår tidsbeställning, tfn 09 2968 3269. Kunden kan i samband med samtalet välja vad samtalet gäller (till exempel tidsbokning i brådskande eller icke-brådskande fall eller ombokning). Vi ringer tillbaka till kunderna i prioritetsordning.

I vår elektroniska tidsbeställningstjänst kan du ändra tider som inte är tider för akutvård eller tider enligt den s.k. Vård på en gång-modellen. Du kan ändra ditt under 15 år gamla barns tandvårdstid via den elektroniska tidsbeställningstjänsten om du har avtalat om användningen av denna tjänst under barnets tidigare tandvårdsbesök. För att vården ska löpa smidigt är möjligheterna att flytta barnets tider för akut vård och tandreglering delvis begränsade i den elektroniska tidsbeställningstjänsten.

Annullering av tid

Om du vill annullera en tid utan att samtidigt reservera en ny tid, kan du annullera den dygnet runt på vår telefonsvarare, tfn 09 2968 3338. Kom ihåg att klart och tydligt meddela vems tandvårdstid annulleringen gäller och när den skulle ha ägt rum. Kom ihåg att också själv boka en ny tid vid behov.

Annullera din tid i så god tid som möjligt, senast dagen före mottagningstiden kl. 14, så att vi kan erbjuda tiden vidare. Om du uteblir från ett besök utan att annullera det i förväg, debiterar vi av 18 år fyllda en avgift enligt gällande klientavgiftsförordning.

Påminnelse per textmeddelande

Vi skickar dig dagen före besöket en påminnelse om den reserverade tiden per sms till telefonnumret du meddelat oss. Av tekniska skäl kan vi dock inte garantera att meddelandet når dig varje gång. Att påminnelsen uteblivit berättigar emellertid dig inte till att utebli från den reserverade tiden.

Om tiden reserverats för ditt barn, kan du i samband med tidsbeställningen eller tandvårdsbesöket avtala om textmeddelandet skickas till dig eller till ditt barn.

Om du har beställt tid enligt modellen Vård på en gång, får du tre olika textmeddelanden om den reserverade tiden.

  1. Det första meddelandet informerar om den bokade tiden (datum och s.k. tidsfönster) och det kommer inom några dagar efter att tiden bokats.
  2. Det andra meddelandet kommer dagen före besöket som en påminnelse om tandvårdstiden följande dag. Meddelandet innehåller uppgifter om tidsfönstret, inom vilket din vård börjar. Det innehåller inte ännu exakt information om när vården börjar.
  3. Det tredje meddelandet kommer 30 minuter innan vårdtiden förväntas börja. Det innehåller alltså information om det exakta klockslaget då du ska infinna dig på tandkliniken. Vi rekommenderar att du anländer ungefär fem minuter före tiden i meddelandet så att du hinner anmäla att du anlänt.

Om din tid bokats enligt modellen Mer på en gång och du inte fått något av de två första meddelandena om den bokade tiden, vänligen kontakta vår tidsbeställning, tfn 09 2968 3269 så vi kan kontrollera dina kontaktuppgifter.

Tidsbeställning för hörselskadade

Hörselskadade i Kyrkslätt kan reservera eller annullera mottagningstid per textmeddelande. Sjukskötaren kan skicka preciserande frågor om tidsbeställningen per textmeddelande.

Skriv hela namnet, födelsetid och orsaken till tidsbeställningen i meddelandet. Skicka meddelandet till numret 040 1269169.