Tiden för den andra coronavaccineringen, d.v.s. boostervaccineringen kan endast bytas i undantagsfall

16.06.2021 13:41

Kategori: Coronasituationen Service Vård- och omsorgsväsendet

Godtagbara skäl för en flytt av tiden för boostervaccineringen är medicinska orsaker, t.ex. för att vaccinserien ska ges före inledande av cancerbehandlingar eller mjältoperation. Också i fall av stark immunbrist kan man individuellt överväga avvikelse från dosintervallet. Annars kan tiden för boostervaccineringen flyttas endast av en mycket grundad individuell anledning. Dosintervallet förkortas inte av icke-medicinska skäl såsom till exempel på grund av fritidsresor eller för att undvika karantän. 

Tillgången till vaccin är fortfarande begränsad och därför är det utmanande att ändra tiderna för boostervaccineringen. Tiden för boostervaccineringen kan på eget initiativ bytas på webbplatsen coronavaccinbokning.fi om det finns lediga vaccineringstider. I tidsbokningssystemet kan tiden för boostervaccineringen flyttas inom ett tidsintervall som är 11 veckor från den första vaccineringen eller 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccineringen. 

""