"The Festival of the May Queen” - Vårens Drottning evakuerades

28.02.2018 14:00

Kategori: Kultur

The Festival of the May Queen är en stilig väggbonad, som skapades år 1932 för matsalsväggen i den av Eliel Saarinen planerade flickskolan Kingswood i Cranbrook, Michigan. Eliel och Loja Saarinen stödde sin finländska hemby Bobäck under andra världskriget och därefter. Loja Saarinen donerade den mindre kopian av textilen The Festival of the May Queen till Bobäck år 1952, då Bobäcks folkskola fick en ny skolbyggnad.

Då Kyrkslätts nya kommunhus öppnades i början av år 2012 beslutade kommunens ledningsgrupp att det värdefulla textilverket ska konserveras och placeras i en förvarings- och förevisningsvitrin i kommunhuset. Kartläggningen av verkets skick och konserveringsarbetet utfördes av Arvotekstiilipalvelu Tupulatäkki Oy. Den luftkonditionerade vitrinen har tillverkats som beställningsarbete av Fratelli Grupi OÜ.

Det kommer att utföras betydande reparationsarbeten i kommunhuset under den närmaste tiden. Därför åkte ”Vårens drottning” i god tid iväg till trygg förvaring i Arvotekstiilipalvelu Tupulatäkkis utrymmen. Vitrinens planerare och byggare Veiko Mataloja hjälpte till att flytta textilen. Konservatorerna lösgjorde försiktigt textilen och packade den för transport och förvaring. Under förvaringen granskas väggbonadens skick.

Ytterligare information:
Kyrkslätts kommun, kulturtjänster
Arvotekstiilipalvelu Tupulatäkki Oy
Saarinens konstnärsfamilj, Hvitträsks museum
Vitrinen

Festival of May Queen