Terrängmätningar utförs på Överbyvägen

25.11.2020 07:09

Kategori: Gator och vägar

Planeringen av gång- och cykelvägen längs lv 11227 Överbyvägen på avsnittet Karlbergsvägen–Granbackavägen framskrider. I anknytning till planeringen utförs terrängmätningar och grundundersökningar på och i omedelbar närhet av vägavsnittet i fråga 25.11.2020.

Det är möjligt att man emellanåt är tvungen att stoppa trafiken på Överbyvägen på avsnittet mellan Karlbergsvägen och Granbackavägen för en stund. Vid sådana tillfällen finns det trafikdirigering på plats. Mätningarna och undersökningarna pågår i uppskattningsvis två veckor.

Arbetet utförs av Geounion Oy.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet förorsakar.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

 karta över området