Temaveckan för kroniskt obstruktiv lungsjukdom ordnas i Kyrkslätts hälsocentraler 2–6.10.2017

25.09.2017 06:00

Kategori:

Rökning är den viktigaste orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är den fjärde vanligaste sjukdomen med dödlig utgång i världen.

Under temadagen kan rökare och före detta rökare kartlägga sin risk att insjukna i kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I riskkartläggningen utreds rökarnas rökningshistoria och görs ett gratis blåstest (mikrospirometri). På evenemangsplatserna får du också information om kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Evenemangstider och -platser

Vi söker dig, rökare, som har rökt redan länge!

Kom och testa lungornas ”skick”. Du får också information om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och fördelarna med att sluta röka.

2.10 Hälsostationen i centrum kl. 8–12
3.10 Kyrkslätts Citymarkets aula kl. 14–18
4.10 Veikkola hälsostation kl. 8–12
5.10 Masaby hälsostation kl. 8–12
6.10 Apoteket i Prisma kl. 14–18

Rökning är den viktigaste orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en progressiv, långvarig och obotlig sjukdom. Symptom på kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD) är ökande hosta (”tobakshosta”), slemutsöndring, återkommande luftvägsinfektioner samt andnöd vid ansträngning.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är den fjärde vanligaste sjukdomen med dödlig utgång i världen. En del av patienterna lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom utan att veta om det. Nuförtiden uppskattar man att till och med 50 % av rökarna kan insjukna i kroniskt obstruktiv lungsjukdom i något skede av livet. Risken att insjukna ökar betydligt efter att man rökt mer än 20 år.

Evenemanget ordnas av Kyrkslätts hälsovårdstjänster, Masaby apotek och GSK.

Ytterligare information

Kyrkslätts social- och hälsocentral, tfn 09 2968 3401
Masaby hälsostation, tfn 09 2968 3500
Veikkola hälsostation, tfn 09 968 3600

kampanja