Teman för kulturens hederspris år 2021

02.07.2021 14:22

Kategori: Boende och miljö Medborgarinstitutet Ungdomsfullmäktige Bildkonstskolan Kultur Ungdoms- och idrottstjänster Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Fritid Unga

Teman för kulturens hederspris år 2021: Unga kulturskapare och främjande av möte mellan kulturer i Kyrkslätt

Bildnings- och fritidsnämnden har beslutat att det år 2021 finns två principer för beviljande av hederspriser för kultur. Hederspriset kan detta år beviljas till en organisation eller en organisations medlem i Kyrkslätt för förtjänstfullt arbete för främjande av möte mellan kulturer i Kyrkslätt eller en ung person för förtjänstfullt konst- och kulturarbete. Totalt 2 000 euro har anvisats för dessa hederspris.

Förslag om hederspris kan göras på blanketten för ändamålet. Ansökningshandlingarna finns på adressen https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar samt på kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, Kyrkslätt.

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kulturtjänster, (09) 296 71, kulttuuri@kirkkonummi.fi

Förslagen ska lämnas in senast 31.8.2021 före kl. 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte.