TE-stödet på Navigatorn Emmi Juutilainen leder de unga till ändan av stigen

05.10.2020 08:47

Kategori: Sysselsättning Navigatorn Unga Vård- och omsorgsväsendet Service

Vad ska jag bli när jag blir stor? Var hittar jag min första arbetsplats? Om jag inte hittar någon? Får jag något stöd? Eller en bostad? Hur ska jag fylla i dessa papper? Hjälp, vad är det här för en begäran om utredning? 

Början av karriärstigen kan vara besvärlig, och det kan vara svårt att ens hitta ändan av studiestigen. Föräldrarna kan inte alltid hjälpa ens när den unga skulle vilja lyssna på sina föräldrar. Det är svårt att hitta en arbetsplats, en bostad och en studieplats, och man har svårt att hitta rätt information om samhällets tjänster om man inte vet vad man ska söka.

Till all lycka finns det sakkunnig och glad hjälp för problem hos unga under 30 år i Kyrkslätt. Navigatorn gör allt för att hitta ändan av karriären.

På Kyrkstallsvägen, på de bekväma sofforna på Navigatorn dricker man kaffe och söker lösningar på utmaningarna med att bli vuxen tillsammans med den unga, oavsett om det är fråga om att söka bostad, arbete eller studieplats, datorberoende, knutar i mänskliga relationer, droger eller brottspåföljder.

Emmi Juutilainen, som sänts av TE-byrån till Kyrkslätt, är en av hjälparna och vägsökarna. Hon kan berätta om saker som gäller utkomstskydd för arbetslösa och arbetssökningen och hurdan hjälp man kan få, hurdana papper man måste fylla i vid tillfället i fråga och vilka skyldigheter och rättigheter de unga arbetssökandena har.

Leende Emmi är ingen skrämmande TE-tant som bara dikterar vad den unga ska göra. Enligt Emmi ligger bakom byråkratin som ibland känns smärtsam alltid viljan att hjälpa människor – och just därför njuter hon av möten på Navigatorn. Det betyder ändå inte att Emmi skulle kunna räta ut lagens krokar och tjänsteplikter: hon har en dubbelroll som hjälpare och övervakare. Till all lycka framhävs hjälpandet nuförtiden mer än någonsin i TE-byråns roll.

Emmi, som tidigare studerat kommunikation, har varit anställd hos olika lokaltidningar och olika organisationer. I våras beslutade hon sig ändå för att mer konkret hjälpa i stället för att skriva och sökte sig till anställning hos TE-byrån. I somras arbetade hon på Navigatorn i Esbo och övergick därifrån till Kyrkslätt.

I Kyrkslätt fungerar samarbetsnätverket

Det finns Navigatorer runtom i landet, och de alla har samma basfunktioner, men kontoren har också sina lokala särdrag. Emmi tycker att det är trevligt att arbeta i Kyrkslätt, eftersom man tack vare fungerande samarbetsnätverk på riktigt kan hjälpa unga. Toimari, socialarbetet och sysselsättningskoordinatorn, grundskolorna och gymnasierna inom kommunen, Omnia, Luksia, Luckan, det uppsökande ungdomsarbetet, lokala föreningar och Förbundet för Ungdomsbostäder samarbetar aktivt. Det är lätt att bilda nätverk i en liten kommun, när aktörerna känner varandra och förstår sig på de lokala omständigheterna.

Emmi vill uppmuntra unga till arbetsprövningar, för där får man arbetserfarenhet som arbetsgivarna uppskattar. Med hjälp av prövningar lär sig den unga att också känna både sig själv och arbetsmarknaden: det är lätt att hitta sin inriktning när man vet var man trivs och vad man är intresserad av – eller vad som inte är ens egen grej.

Emmi anser att allt slags studier är nyttiga, även om man inte ännu vet sin egen bransch. Det är alltid nyttigt att lära nytt, och man kan byta studieplats om man senare får veta sin rätta inriktning. Det viktigaste är att tröskeln för studier eller arbete inte blir för stor om den unga måste alltför länge vara sysslolös.

Det bästa i arbetet på Navigatorn är att man ser hur många som på riktigt går vidare och får ett grepp om sitt liv. Att möta unga människor ansikte mot ansikte är så pass belönande att Emmi till och med överväger att någon gång i framtiden utbilda om sig på socialbranschen.

Det är viktigt att drömma, säger Emmi. Det visar inriktningen som man ska sträva efter. Det skadar inte heller fastän man får nya drömmar, för det finns mycket intressant också längs nya stigar.

Emmi Juutilainen