Talterapin koncentreras till vård- och omsorgssektorn

09.03.2018 14:13

Kategori: Småbarnspedagogik Vård- och omsorgsväsendet

Från och med början av mars har alla talterapitjänster koncentrerats till vård- och omsorgssektorn. Tidigare har en del barn fått talterapi via småbarnspedagogiken. För kunderna innebär det här inga förändringar, utan talterapeuterna tar precis tidigare emot i kommunhusets 3:e och 4:e våning. En del av telefonnumren kommer att ändras.

Läs mer om talterapin

Chef för talterapitjänsterna är Peter Grönroos, tfn 040 126 9628