Talterapi

Kyrkslätts kommuns talterapi

Man kan vända sig till talterapeuterna på grund av olika problem i kommunikationen (problem med språk, tal och röst) och på grund av språkliga utvecklingsproblem i spädbarns- och lekåldern på eget initiativ, med remiss eller på rekommendation av sakkunnig.

Vård- och omsorgsväsendets talterapeuter arbetar med barn i rådgivningsålder (0-6-åringar i hemvård eller privat dagvård), barn i skolåldern och unga samt vuxna och avdelningspatienter samt deras familjer och anhöriga. Vård- och omsorgsväsendets talterapeuter ger konsultationer till samarbetsparter (bl.a. dagvård, skola).

Medborgare
Socialtjänster,Hälso- och sjukvård, näring
språkliga störningar / talstörningar, språkutveckling / talutveckling

Finskspråkiga talterapeuter och ansvarsområden

 

Salli Viljanen

Finskspråkiga barn i Masabyområdet

050 577 4790

tisdag och torsdag kl. 12-13

 

Tjänsten obesatt, rekrytering pågår

Finskspråkiga barn i Masabyområdet

040 586 7294

tisdag och torsdag kl. 12-13

 

Laura Ahjoharju

Finskspråkiga vuxna samt finskspråkiga barn i Veikkolaområdet

040 126 9843

tisdag och torsdag kl. 12-13

 

Teija Suoranta fr.o.m 2.1.19

Finskspråkiga barn i centrumområdet

050 577 4922

tisdag och torsdag kl. 12-13

 

Niina Nylander t.o.m 30.11.18

Finskspråkiga barn i centrumområdet

050 577 4789

tisdag och torsdag kl. 12-13

 

 

 

Svenskspråkiga talterapeuter

 

Kajsa Rintamäki

050 577 4791

tisdag och torsdag kl. 12-13

 

Caroline Breitenstein

040 126 9744

tisdag och torsdag kl. 12-13