Talterapi

Kyrkslätts kommuns talterapi

Talterapiverksamheten fortsätter så normalt som möjligt trots undantagssituationen som coronaepidemin har orsakat. Vid behov möts man ansikte mot ansikte, men det är också möjligt att jobba via distansförbindelse (t.ex. per telefon, videosamtal, krypterad e-post). Då det råder en epidemisituation är det särskilt viktigt att man kommer till talterapin endast om man är helt frisk. Vi önskar att barnet kommer till mottagningen med endast en förälder och utan syskon, om möjligt.

Kommunal talterapi i Kyrkslätt

Talterapi är medicinsk habilitering som ges av legitimerad talterapeut. Till talterapeutens arbete hör undersökning och habilitering av svårigheter inom något eller några av följande delområden: kommunikation, språk, tal, röst samt ätande och sväljande. Remiss till mottagningen görs av sakkunnig inom hälsovården (ex. vid rådgivningen, skolhälsovården eller av en allmänläkare).

Ta gärna kontakt på telefontid tisdagar och torsdagar kl. 12-13.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Skol- och studerandehälsovården
språkliga störningar / talstörningar, språkutveckling / talutveckling

Finskspråkiga talterapeuter och ansvarsområden

Laura Ahjoharju

Ledande talterapeut
Vuxna

Barn i centrumområdet

040 1269843

Teija Suoranta

Barn i centrumområdet

050 577 4789


Salli Viljanen
Barn i centrumområdet 

040 586 7294

Hanna Alanko

Barn i Veikkolaområdet och  i Masalaområdet

050 577 4790

Nina Mononen

Barn i Masalaområdet

050 577 4922

Svenskspråkiga talterapeuter


Caroline Breitenstein

040 126 9744