Talterapi

Kyrkslätts kommuns talterapi

Talterapin förverkligas under coronaepidemin med hjälp av specialarrangemang. Klientarbetet skötsi så stor utsträckning som möjligt på distans (telefonkontakt, videokontakt och – möten, krypterad e – mail) men klientmöten på mottagning  arrangeras också då ett face to face möte bedöms nödvändigt.

Kommunal talterapi i Kyrkslätt

Talterapi är medicinsk habilitering som ges av legitimerad talterapeut. Till talterapeutens arbete hör undersökning och habilitering av svårigheter inom något eller några av följande delområden: kommunikation, språk, tal, röst samt ätande och sväljande. Remiss till mottagningen görs av sakkunnig inom hälsovården (ex. vid rådgivningen, skolhälsovården eller av en allmänläkare).

Ta gärna kontakt på telefontid tisdagar och torsdagar kl. 12-13.

Talterapeuternas förman är Peter Grönroos, chef för mentalvårdstjänsterna (tel. 040 126 9628).

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring,Socialtjänster
språkliga störningar / talstörningar, språkutveckling / talutveckling

Finskspråkiga talterapeuter och ansvarsområden

Laura Ahjoharju

Ledande talterapeut
på föräldraledighet

Teija Suoranta

Finskspråkiga barn i centrumområdet

050 577 4789
Sini Ranta
Finskspråkiga barn i centrumområdet och finskspråkiga vuxna

040 586 7294

Katri Roukala    

Finskspråkiga barn i centrumområdet (i huvudsak)

040 126 9485

Hanna Alanko (ställf. ledande talterapeut)

Finskspråkiga barn i Veikkolaområdet

050 577 4790

Nina Haatanen

Finskspråkiga barn i Masalaområdet

050 577 4922

Svenskspråkiga talterapeuter

Kajsa Rintamäki

050 577 4791

Caroline Breitenstein

040 126 9744

 

Svenskspråkiga talterapeuter

 

Kajsa Rintamäki

050 577 4791

tisdag och torsdag kl. 12-13

 

Caroline Breitenstein

040 126 9744

tisdag och torsdag kl. 12-13