Talterapi

Kyrkslätts kommuns talterapi

Kyrkslätt kommuns talterapi

Talterapiverksamheten fortsätter så normalt som möjligt trots undantagssituationen som coronaepidemin har orsakat. Besöken ordnas på plats, men vid behov kan de också ske via distansförbindelse (t.ex. per telefon, videosamtal, krypterad e-post). Då det råder en epidemisituation är det särskilt viktigt att man kommer till talterapin endast om man är helt frisk. Vi önskar att barnet kommer till mottagningen med endast en förälder och utan syskon, om möjligt.

 1.12.2022 har vi flyttat till den nya välfärdscentralen, adress: Åängsvägen 2, vån. 3.

Talterapi är medicinsk habilitering som ges av legitimerad talterapeut. Till talterapeutens arbete hör undersökning och habilitering av svårigheter inom något eller några av följande delområden: kommunikation, språk, tal, röst samt ätande och sväljande. Remiss till mottagningen görs av sakkunnig inom hälsovården (ex. vid rådgivningen, skolhälsovården eller av en allmänläkare).

 

Svenskspråkig talterapeut

Caroline Langenskiöld

040 126 9744

 

Finskspråkiga talterapeuter och ansvarsområden

Teija Suoranta
Barn i centrumområdet 

050 577 478

Maria Lummekoski

Barn i centrumområdet 

050 577 4791

Hanna Alanko

Barn i Veikkolaområdet och i Masabyområdet

050 577 4790

Nina Mononen

Barn i Masabyområdet

050 577 4922

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Skol- och studerandehälsovården
språkliga störningar / talstörningar, språkutveckling / talutveckling

Talterapeuterna har telefontid på tisdag och torsdag kl. 12-13

Svenskspråkig talterapeut

Caroline Langenskiöld

040 126 9744

 

Finskspråkiga talterapeuter och ansvarsområden

Teija Suoranta
Barn i centrumområdet 

050 577 478

Maria Lummekoski

Barn i centrumområdet 

050 577 4791

Hanna Alanko

Barn i Veikkolaområdet och i Masabyområdet

050 577 4790

Nina Mononen

Barn i Masabyområdet

050 577 4922

Talterapins kontaktuppgifter:

Kyrkslätts Välfärdcentral

Familjecenter 

Äängsvägen 2, vån. 3. 

Postadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt