Talkobidrag

Kyrkslätts kommun har reserverat talkobidrag att användas av invånarföreningar, ungdomsföreningar m.m. i kommunen. En del av bidragen (A) är avsedda för förbättring av miljön och en del (B) för renovering av ungdomsföreningars hus.

Talkobidragen kungörs att sökas under vårvintern 2022.