Takskivorna till innertaket på det förenade musik- och handarbetsklassrummet i Papinmäen koulu föll ner kvällstid 19.5 – strukturerna på innertaket i hela skolan undersöks

20.05.2021 15:36

Kategori: Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Takskivorna till innertaket på det förenade musik- och handarbetsklassrummet har fallit ner i Papinmäen koulu onsdag 19.5.2021 kvällstid. Man märkte situationen i morse innan skolan började.

Strukturerna på innertaket i skolan har granskats idag 20.5.2021. Utöver musikklassrummet tas undervisningslokalen för årskurserna 1–2 ur bruk för våren. De övriga lokalerna i skolbyggnaden är i bruk under fortsatta undersökningar.

Elevernas vårdnadshavare har informerats om saken via Wilma. Vi informerar mera om saken när arbetet framskrider.

 

Ytterligare information:

Marja-Leena Saarelma, rektor
050-4143428, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Jan-Erik Silvander, servicemästare
040-8460869, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts fyrlogo