Tack till alla ungdomar som sökt sommarjobb!

09.04.2018 11:05

Kategori: Sysselsättning Unga

Nästa sommar anställer kommunen cirka 120 ungdomar till olika uppgifter vid kommunens verksamhetsställen. Arbetsperiodernas längder är 2–4 veckor.

I år fick vi många ansökningar, sammanlagt 608 sökanden.

Vi tackar alla sökanden. Vi kontaktar dem som valts till följande skede inom kort.

Ytterligare information: tyollisyys@kirkkonummi.fi

 

Kesätyöntekijä