Ta hand om ditt minne - nationella minnesveckan 17–21.9.2018

10.09.2018 16:30

Kategori: Seniorer Vård- och omsorgsväsendet

I Finland firas den nationella minnesveckan i september

Minnessjukdomar, av vilka den vanligaste är Alzheimers sjukdom, utvecklas oftast på grund av samverkan mellan miljön och arvsmassan. Det har uppskattats att åtminstone en tredjedel av minnessjukdomarna skulle hänga samman med faktorer som kan bearbetas och på så vis skulle kunna förebyggas.

Det lönar sig att inleda förebyggandet av minnessjukdomar redan i medelåldern genom att man regelbundet motionerar, undviker alkohol och tobak, är socialt aktiv, sysslar med kultur och har sina primärsjukdomar välbehandlade (speciellt hypertension, diabetes och högt kolesterol).

En mångsidig och hälsosam näring är viktig för hjärnan. Hjärtvänliga produkter gör gott även för blodkärlssystemet i hjärnan. Högt blodtryck, högt blodsocker och kolesterol är riskfaktorer både för hjärtsjukdomar och för stroke och för blodkärlsrelaterade minnessjukdomar.

Kropps- och hjärngymnastik

Det är viktigt att man aktivt använder hjärnan, till exempel genom att lösa korsord, sudoku eller med hjälp av annan hjärngymnastik. Det lönar sig att hela tiden lära sig nya saker. Det är bra att utmana hjärnan varje dag.

”Alla de hemmaboende 100-åringar som jag har haft äran att möta under min karriär har berättat att de gymnastiserar varje dag”, kommenterar Soile Vuolio, geriatriker vid Kyrkslätts social- och hälsocentral. Genom att öka motionen får man bättre år i framtiden. ”Det lönar sig att ta hand om sin kondition, undvika stress, sova och äta hälsosamt. På så sätt blir det skönt att njuta av sina pensionsdagar, anvisar Soile Vuolio.

Om du ändå blir orolig över ditt eget eller din anhörigas minne kan du ta kontakt hos din egen hälsostation för att göra ett minnestest.

Träffa minnesskötaren på kommunhuset

Kom och träffa minnesskötaren på kommunhuset onsdagen 19.9 eller torsdagen 20.9 kl. 9–11 (guidning från entréhallen).

Välkommen och diskutera frågor som gäller minne och få information om Kyrkslätts minnespolikliniks verksamhet.

sudoku