Katalysatorn Kyrkslätt

Adress: Kyrkstallsvägen 1 (gatunivå, i samma lokaler som Navigatorn)
e-post: vauhdittamo@kirkkonummi.fi

Vi betjänar må–fr kl. 8–16.

Katalysatorn Kyrkslätt (Kirkkonummen Vauhdittamo) är ett nytt slags serviceställe där kunderna med låg tröskel kan få information och träning i frågor som gäller arbetslivet och utbildning. Katalysatorn är en mötesplats för arbets- och utbildningsgivare och personer som söker en arbets- eller studieplats eller som strävar efter att bli företagare.

Våra kunder är arbets- och utbildningsgivare och i Kyrkslätt bosatta arbetssökande som fyllt 30 år. Genom rådgivning, rekryteringsevenemang och skräddarsydda lösningar möts värdefullt arbete och kunniga och motiverade arbetstagare. Genom studie- och företagsrådgivning är det möjligt att utbilda sig och sysselsätta sig inom en ny bransch.

I akuta ärenden betjänar vi med tidsbeställning på vårt servicekontoret (sådana ärenden som inte kan skötas via distansförbindelse).

 

Katalysatorchef Pekka M. Sinisalo
tfn/WhatsApp 040 126 9885 
pekka.sinisalo@kirkkonummi.fi

Socialhandledare Jari Miettinen
puh./WhatsApp 040 655 1731
jari.miettinen@kirkkonummi.fi

Servicehandledare Tony Tähtinen
tfn/WhatsApp 040 675 9739
tony.tahtinen@kirkkonummi.fi