Sysselsättningstjänster för personer under 30 år nu även på Navigatorn

21.01.2020 15:30

Kategori: Navigatorn Sysselsättning Unga

Sedan början av år 2020 jobbar en TE-sakkunnig på Navigatorn Kyrkslätt. Navigatorn är riktad till unga under 30 år som vill få handledning till exempel i delområdena arbete, utbildning, hälsa, ekonomi och skuldrådgivning, boende och sociala relationer. Navigatorn är en service med låg tröskel. På Navigatorn får de unga individuellt stöd och handledning i frågor som de undrar över. Navigatorn erbjuder de unga mångprofessionellt kunnande inom dessa delområden. Tack vare TE-tjänsternas stadigvarande närvaro kan kunderna nu även uträtta ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och de olika tjänster som TE-byrån erbjuder och få svar på sina frågor ur kundperspektiv.

Den sakkunniga inom TE-tjänsterna inledde arbetet i början av året

Ekonomie magister Erika Tuomarla betjänar kunder hos TE-tjänsterna under Navigatorns öppettider. Erika har tidigare jobbat inom tjänsterna för vuxna på TE-byrån i Hyvinge. Under årens lopp har hon samlat arbetserfarenhet från olika uppgifter inom olika branscher. - Mångsidig arbetserfarenhet är absolut en fördel när det gäller att handleda de unga för en karriär och i frågor som gäller livet i allmänhet. All arbetserfarenhet är värdefull, även om arbetet inte alltid helt motsvarar egna önskningar. Från varje uppgift och arbetsgemenskap lär man sig färdigheter som man i framtiden på ett eller annat sätt säkert har nytta av, berättar Erika.

På Navigatorn koncentrerar man sig på den ungas möjligheter

Karriären och livet går inte nödvändigtvis alltid så som man ursprungligen hade planerat. De karriärdrömmar man hade när man var ung förändras, och också Erikas planer har under årens lopp förändrats ett par gånger.

-Numera måste man ju hela tiden justera och ändra sina karriärplaner i arbetslivet, miljön och situationer som ständigt förändras för att motsvara ens egna önskningar, funderar Erika. För henne är det viktigt att göra meningsfullt arbete enligt goda värderingar som främjar människans välmående i livets olika delområden. Hon har som mål i sitt arbete att främja de ungas situation, dvs. att de hittar en riktning.

-När man gör uppsättningen av mål och karriärplanerna tydligare beaktar man helhetsbetonat också andra delområden i livet, till exempel hälsa och välmående samt sociala relationer och nätverk, säger Erika.

På Navigatorn kan man öppet och omedelbart möta den sakkunniga. Arbetet på Navigatorn görs mitt ibland ständig utveckling. I arbetslivet bildas nämligen hela tiden nya slags karriärer, arbetsuppgifter och roller, och också de olika formerna av företagsamhet utvecklas ständigt. När de unga funderar på val av yrke är det viktigt att beakta arbetets krav och verklighet på från många vinklar. Erika uppmanar de unga att fundera djupare på hurdan betydelse och hurdan roll arbetet har i ens eget liv. 

Välkommen till Navigatorn, vi gör tillsammans en plan på längre sikt!

Erika Ohjaamo