Sysselsättningsstöd för företagare eller samfund

Företagare eller samfund!

Överväger du att anställa en arbetstagare? Visste du att Kyrkslätts kommun understöder sysselsättning på olika sätt – vi hjälper dig med kartläggning av dina arbetsbehov och ger dig sysselsättningsstöd som är värt pengarna.

Regleringsstöd för sysselsättning? Arbetsprövning? Lönesubvention Läroavtal?

Vi berättar mer om allt detta och kan presentera kandidater som är lämpliga för ditt företag. När du har hittat en lämplig kandidat hjälper vi dig med ansökningsprocesserna för rekryteringsstöd.

 

Kyrkslätts kommuns eget regleringsstöd för sysselsättning till företag och samfund – ansökan öppnas 1.2.2023

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd har skapats för att främja företagarnas och samfundens möjligheter att sysselsätta och riktas till Kyrkslättsbor som länge varit arbetslösa. Det sysselsättande företagets eller samfundets hem- och/eller verksamhetsort kan också vara utanför Kyrkslätt. Läs mera >>

 

Arbetsprövning

Arbetsprövning ger företagaren en möjlighet att anställa en person som länge varit arbetslös eller vill prova på ett nytt yrke. Detta är en värdefull erfarenhet för den arbetssökande, och i bästa fall kan företaget efter arbetsprövningsperioden få en mycket motiverad arbetstagare som förbundit sig att utveckla sig själv.

Det är lätt att inleda arbetsprövning – innan den inleds ingås ett skriftligt avtal med arbetsprövaren, TE-byrån och företaget. Arbetsprövningen är inget anställningsförhållande. Därför betalas ingen lön för den. Den avtalade prövningsperioden är vanligtvis 1–3 månader, högst fem dagar i veckan, 4–8 timmar per dag.

Mer information om villkoren för arbetsprövning: Jobbmarknaden

 

Lönesubvention

Du kan få lönesubvention från TE-byrån för en del av dina anställningskostnader. Storleken på stödet är 30–50 % av anställningskostnaderna, och varaktigheten varierar från fall till fall. Oftast är stödperioden 6–12 mån, men om grunden för beviljande av stödet är ett handikapp eller en sjukdom hos den arbetssökande eller om det är fråga om en arbetssökande som fyllt 60 år och som varit arbetslös i minst 12 mån kan stödet beviljas för en längre tid, högst 24 mån i taget.

Obs. lönesubventionen ska ha sökts innan arbetsavtalet ingås. Det lönar sig att reservera cirka två veckor tid för behandling av ansökan på TE-byrån.

Mer information om villkoren för beviljande av och ansökan om lönesubvention: Jobbmarknaden

Arbetsgivare och företagskunder: Telefonservicen på Nylands TE-byrå tfn 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00–16.15)

 

Läroavtalsutbildning

Genom läroavtalsutbildning kan du i bästa fall få en kunnig arbetstagare som är specialiserad i sitt arbete och som är förbunden till sin arbetsgivare. Vid läroavtalsutbildning kan du utnyttja TE-byråns lönesubvention: upp till 50 % för det första studieåret, 30 % för slutet av perioden, eller om grunden för beviljande av stödet är ett handikapp eller en sjukdom hos den arbetssökande kan stödet uppgå till 50 % för hela perioden. Dessutom kan du få utbildningsersättning.

Mer information om läroavtal: Läroavtal

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, livskraftsenheten
Sysselsättningskoordinator
Johanna Andelmin-Inkinen

tyollisyys@kirkkonummi.fi