Sysselsättningsläget i Kyrkslätt håller på att förbättras - arbetslöshetsgraden sjönk under 10 %

27.05.2021 15:31

Kategori: Sysselsättning Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I Kyrkslätt var arbetslöshetsgraden i slutet av april 9,8 %, vilket är bättre än i Nyland och landet i genomsnitt, då nivån för första gången sedan mars i fjol var under 10 %. Av NTM-centralen i Nylands färskaste sysselsättningsöversikt framgår att det i slutet av april fanns totalt 1 980 arbetslösa arbetssökande i Kyrkslätt, av vilka 411 var permitterade.

Av KUUMA-kommunerna var Sibbo (9,8 %), Vichtis (9,9 %) och Nurmijärvi (10,0 %) på samma nivå som Kyrkslätt. Arbetslöshetsgraden var lägst i Mäntsälä (8 %) och högst i Kervo (12,5 %).

I slutet av april var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 12,9 % och i hela landet 12,1 %.