Svenskspråkigt ungdomsarbete

Det finns en svenskspråkig ungdomsledare i Kyrkslätts kommun, Rafaela (Raffu) Nyholm, som arbetar runt omkring i Kyrkslätt.

Du kan träffa ungdomsledaren på onsdagar och fredagar i Mesta, bibliotekets barn- och ungdomsavdelning i centrum. Varannan måndag kan du träffa hen på Masaby ungdomsgård och varannan lördag på Veikkola ungdomsgård. Därtill finns hen på olika sociala medier: instagram, snapchat och whatsapp.

Den svenskspråkiga ungdomsledaren är också med i all annan ungdomsverksamhet i kommunen. Hen arbetar på olika klubbar, läger, evenemang och leder olika specialverksamheter som t.ex. regnbågiga ungdomskvällar. Hen arbetar också tillsammans med kommunens olika skolor, församlingar och föreningar.

Den svenskspråkiga ungdomsledaren jobbar på svenska och finska, och vid behov på engelska.

SOME:

instagram: raffu.of.knummi
snapchat: raffuunkka
whatsapp: 040 574 3913

e-post

rafaela.nyholm@kyrkslatt.fi