Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

09.04.2020 11:48

Kategori: Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Barn Unga

(Urprunglig uppdatering 16.3.2020)

De svenskspråkiga psykologerna och kuratorerna inom småbarnspedaogik, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiet erbjuder rådgivning med låg tröskel för barnfamiljer, elever och deras vårdnadshavare. Elevvårdarna kan nås via olika medier; telefon, e-post (förnamn.efternamn@kyrkslatt.fi). Wilmameddelanden, Whatsapp. Det går också att ringa för att fråga råd anonymt och ingen klientkontakt uppstår då.

Kontakt kan tas om barn eller ungdomar reagerar genom exempelvis stor oro, ångest, rädslor, sömnsvårigheter eller om ni som föräldrar funderar över hur ni skall prata med era barn om deras oro.

Råd för hur föräldrar kan prata med sina barn kan fås exempelvis via följande länkar:

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/13/hur-ska-du-tala-med-ditt-barn-om-coronalaget-mirjam-kalland-det-viktigaste-ar-att#&gid=0&pid=39-5507685c94c68e0650d

https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/ 

Kontakt med kurator eller psykolog kan tas oberoende av om ert barn är närvarande i daghem/skola, föräldrarna har ansökt om ledigt för barnet/eleven eller om barnet/eleven är i karantän. Om barnet/eleven är sjuk ansvarar hälsovårdspersonal för rådgivning gällande sjukdomen.

Om vi inte genast kan svara på ert kontaktförsök strävar vi efter att återkomma så snabbt som möjligt!

Med vänlig hälsning!

Kontaktuppgifter:

Helena Björkqvist, chef för enheten för stöd för växande och lärande tfn. 040 729 0524  Kontakt kan tas gällande oro för barn inom kommunal småbarnspedagogik och i alla förskolor. 

Jannika Salonen, skolpsykolog tfn.040 126 9876 i Bobäcks och Sjökulla skolor samt Winellska skolan åk. 1 - 6. 

Johanna Aloor, skolpsykolog tfn. 040 126 9743 åk. 7 -9 i Winellska skolan och Kyrkslätt Gymnasium.

Clary Corander, skolkurator tfn. 050 414 0735. 
Bobäcks skola och Hommas förskola i Bobäck, Sjökulla skola och Kyrkslätt Gymnasium

Jessica Hellman, skolkurator tfn. 040-7290523 
Winellska skolan åk. 3 - 9.

Petra Nyman, kurator inom småbarnspedagogik, förskole- och nybörjarundervisning

tfn. 050 414 3510. Hommas, Prästgårdsbackens och Sjökulla daghem. Björnens, Sjökullas och Winellskas förskolor och Winellska skolan åk. 1 - 2.  

(Uppdaterad 9.4.2020)

Hälsovårdarens undersökning

Hälsovårdaren kallar dig till hälsoundersökning, och i elevärenden kan du via Wilma eller per telefon hålla kontakt med din egen hälsovårdare. Ta gärna kontakt om du har något som du oroar dig för. Hälsovårdarna är anträffbara i skolorna genom tidsbeställning.  Om du har en tid reserverad hos skol- eller studerandehälsovården och den inte har avbokats kan du komma till mottagningen.  

Notera att du kan komma till en reserverad tid endast om du är helt frisk.

Under undantagstillståndet kan vi också ha en distansmottagning eller till exempel gå ut på en promenad. Hälsovårdarna samarbetar intensivt med den övriga elevvården för att stöda barn och unga under distansundervisningen.

kyrkslätts fyr