Svenskspråkiga grundskolor

Bobäcks skola

Sjökulla skola

Winellska skolan