Svenskspråkiga grundskolor

Bobäcks skola

Karuby skola (Verksamheten har upphört 1.8.2021)

Sjökulla skola

Winellska skolan