Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade vid sitt sammanträde om budgetförslaget för år 2022 och godkände för sin del projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt

13.10.2021 20:44

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 13.10 med ny sammansättning och behandlade bland annat budgetförslaget för år 2022 och beslutade för sin del om godkännande av projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt.

Projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt

Svenska nämnden för fostran och utbildning behandlade och godkände för sin del projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt. Bildnings- och fritidsnämnden godkände projektplanen för sin del 29.9 och Finska nämnden för fostran och utbildning godkände planen förra veckans onsdag 6.10. Projektplanen behandlas dessutom i nämnden för lokaltjänster samt i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Inom projektet för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt är avsikten att bygga lokaler för Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium samt musikinstitutet och medborgarinstitut. Projektet möjliggör också placering av bildkonstskolans verksamheter i byggnaden. De planerade rumslösningarna stöder kommuninvånarnas omfattande användning och de kompletterar Kyrkslätts fritidsfunktioners nätverk av verksamhetslokaler. Det gemensamma campuset hänför sig också till den mer omfattande utvecklingsplanen för Kyrkslätts kommuncentrum vars mål är att förnya och liva upp centrumområdet.

Budgetförslaget för år 2022 och ekonomiplaneringen för åren 2023–2024 

Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade för sin del godkänna budgetförslaget för sitt ansvarsområde för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023–2024 med en precisering gällande de tillfälliga utrymmena för Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium i väntan på de nya campusområdena. Förslaget behandlas ännu vidare i kommunstyrelsen och fullmäktige. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings övertagningsrätt och användning av den under perioden 2021–2025.
  • Beslut om överföring av befogenheter för nämndens mandatperiod 2021–2025 i enlighet med förvaltningsstadgan.
  • Svenska nämnden för fostran och utbildning antecknade grunderna för de förtroendevaldas jäv och tystnadsplikt samt bestämmelserna om den för kännedom.
  • Dessutom gav bildningsdirektören nämnden en översikt av övriga aktuella ärenden. 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790  
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 
 
Sammanträdeshandlingar 
Svenska nämnden för fostran och utbildning 

 

Kyrkslätts fyrlogo