Svara på enkäten gällande behovet till skollunch

20.03.2020 15:44

Kategori: Skolor Barn Coronasituationen Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Vi genomför en behovsförfrågan för att kartlägga hur skolelever som studerar på distans förbinder sig till den skollunch som serveras under tiden 26.03-13.04.2020.

Skollunchen kan förverkligas

  • I norra Kyrkslätt på Veikkolan koulu
  • I centrum på Kirkkoharjun koulu
  • I Masabyområdet i Nissnikun koulu

Utgående från de svar man får i behovsförfrågan serveras endera skollunchen i ovan nämnda skolors matsalar mellan kl. 10.00-13.00 eller så kan lunchen avhämtas i dessa skolor.

Vi ber om ert svar senast 23.03.2020 kl. 16:00

Enkäten görs i Wilma.

20.3.2020 Maiju Aaltonen, Tf. Kosthållsdirektör

kyrkslätts fyr