Suomi.fi samlar den offentliga förvaltningens tjänster och kanaler till e-tjänsterna på ett och samma ställe

02.01.2018 14:24

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Suomi.fi är en nättjänst med alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Med hjälp av Suomi.fi hittar medborgarna information om de offentliga tjänster som de behöver i olika livssituationer – på ett och samma ställe.

E-tjänster gör det lättare att uträtta ärenden hos myndigheterna

Suomi.fi gör det lättare att hitta de offentliga tjänsterna och uträtta ärenden hos myndigheterna. Tack vare de elektroniska tjänsterna öppnas en ny kanal för uträttande av ärenden som kan användas med alla utrustningar (dator, smarttelefon, pekdator).

I den nya nättjänsten Suomi.fi kan man använda alla e-tjänster inom den offentliga förvaltningen med en enda inloggning. Användaren loggar in på nättjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Nya tjänster: meddelanden och fullmakter

Tjänsten Meddelanden ger medborgarna möjlighet att ta emot myndigheternas meddelanden elektroniskt i stället för med papperspost.

Med tjänsten Fullmakter kan en person ge en annan person tillstånd att sköta sina egna eller företagets ärenden. I tjänsten kan man också be att få tillstånd av en annan person att sköta myndighetsärenden på personens vägnar.

Tjänsten fortsätter att utvecklas

Övergången till elektroniska tjänster betyder ändå inte att den personliga servicen avslutas helt. Det är fortsättningsvis möjligt att uträtta ärenden hos myndigheter per telefon, per brev eller ansikte mot ansikte. Det blir alltså inte obligatoriskt för medborgare att börja använda e-tjänster. När största delen av medborgarna börjar använda e-tjänster blir det ändå lättare att rikta de personliga tjänsterna till de kunder som behöver dem mest.

Om Suomi.fi
Suomi.fi

suomi.fi