Studieprogram och anmälan

Anmäl dig till kurserna HÄR

Anmälan till vårens motionskurser börjar tis. 3.12. klo 8 

Anmälan till de övriga kurserna fortgår hela året.

Telefonanmälningar till kansliet: 

040 1269312: må., tis. ja tors. klo. 13-16

Våren 2020 motionsschema:

Centrum här

Masaby här

Veikkola här

Bekanta dig med medborgarinstitutets studieprogram 2019 - 2020


Medborgarinstitutets studieprogram delas i början av läsåret gratis ut till alla hushåll i Kyrkslätt och Sjundeå.

Det tryckta studieprogrammet kan också avhämtas från områdets bibliotek, Kyrkslätts kommuns servicekontor och medborgarinstitutets kansli.

Under läsåret informeras om nya kurser, allmänna föreläsningar och ändringar i studieprogrammet på institutets webbplats och på Facebook.

Du kan anmäla dig genom att klicka på kursens namn i elektroniska studieprogrammet!


Se presentationsvideon för kroppsunderhållskurser.
Se presentationsvideon för morgonyogakurser.

Dataskyddsbeskrivning för Kyrkslätts kommun.

Förkortningar i kursuppgifterna:
h = undervisningstimme, längden på en undervisningstimme är 45 min.
max =  det maximala antalet deltagare på en kurs


DÅ DU ANMÄLER DIG

Ta fram numret och namnet till den kurs eller de kurser som du vill anmäla dig till (t.ex. 017501 Italian alkeet). Då du anmäler dig behöver du utöver namn och adress dessutom personbeteckning, telefonnummer och en eventuell e-postadress.

Anmälan är bindande efter att annulleringstiden gått ut (se Annullering av studieplats).

Kurserna fylls i anmälningsordning. Det skickas inget skilt meddelande om att kursen börjar till dem som fått studieplats. Institutet tar kontakt bara om kursen annulleras eller du kommer att få en studieplats från reservplats. Endast ett tillräckligt antal studeranden garanterar att kursen ordnas.

Notera anmälningsnumret; det kan eventuellt behövas senare. OBS! Kom ihåg att uppdatera sidan innan du börjar anmäla dig på webben genom att trycka på uppdateringstangenten i din webbläsare.

Kursavgifterna betalas i samband med anmälan i nätbankstjänsten, med elektroniska kultur- eller motionssedlar (Smartum och ePassi är ibruk) eller med faktura, som skickas till varje kursdeltagares hemadress/faktureringsadress.

Betalning av kursavgiften med nätbankstjänsten Paytrail, Smartum Saldo och ePassi (SporttiPassi) och  i samband med anmälan - mera information.

STUDIERÅDGIVNING

Medborgarinstitutets heltidsanställda lärare ger studierådgivning fr.o.m. må 5.8.2019. Man kan kontakta dem per e-post eller lämna ett ringbud via kansliet.

Språk: Pauliina Vuorio

Konsthantverk: Elina Räisänen

Motion och dans: Jaana Soronen

Bildkonst: Suvi Niskakangas

Musik: Riitta Piirainen

Alla andra ämnen: Pia Björkenheim

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi. (ä = a, ö = o)

INHIBERING AV KURS ELLER UNDERVISNINGSGÅNG

Om en undervisningsgång eller hela kursen inhiberas, meddelas de som fått kursplats per sms eller e-postmeddelande. Om en undervisningsgång inhiberas på grund av att läraren insjuknat, ersätts detta inte med en extra lektion.

Inom motionsundervisningen ordnar medborgarinstitutet ersättande motionsdagar då man kan delta i timmar för att ersätta eventuella inhiberade lektioner. Gymnastiklärarna informerar om de ersättande dagarna under sina kurser.

KURSERNAS NIVÅBESKRIVNINGAR

Språkkursernas nivåer

För att göra det lättare för er att hitta den rätta kursnivån, har vi efter varje kurs lagt till en beteckning som står för kompetensnivå (Kompetensnivå A1, Kompetensnivå A2 osv.). Kompetensnivåernas definitioner baserar sig på Den europeiska referensramen, där språkkunskaper beskrivs med hjälp av en sexgradig kompetensnivåskala.  Kompetensnivåernas beskrivningar finns i korthet nedan.  Läs definitionen och fundera över dina språkfärdigheter inom ramen för dessa kriterier.  På alla kurser aktiveras språkfärdigheterna utgående från ifrågavarande nivå och särskild vikt läggs vid talfärdigheterna.


Kompetensnivå A1
Förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och fraser på grundnivå, vilkas mål är att tillfredsställa enkla, konkreta behov.  Kan presentera sig själv och andra.   Kan svara på frågor om sig själv och ställa motsvarande frågor till andra, till exempel var de bor, vem de känner och vad de har. Kan föra enkla samtal om samtalspartnern talar långsamt och klart och är beredd att hjälpa.

Kompetensnivå A2
Förstår meningar och ofta använda uttryck som har att göra med de vanligaste vardagsbehoven: den väsentliga informationen om en själv och ens familj, uppköp, lokal information, arbete.  Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som förutsätter enkelt informationsutbyte om bekanta, alldagliga frågor.  Kan enkelt beskriva sin egen bakgrund, sin närmiljö och sina omedelbara behov.

Kompetensnivå B1
Förstår huvudpunkterna i klara allmänspråkliga meddelanden som ofta förekommer t.ex. i arbetet, i skolan och på fritiden.  Klarar av de flesta situationer vid resa i de områden där målspråket talas.  Kan producera enkel, konsekvent text om ämnen som är bekanta eller som man själv är intresserad av.  Kan beskriva erfarenheter och händelser, drömmar, förhoppningar och målsättningar.  Kan motivera och förklara åsikter och planer i korthet.

Kompetensnivå B2
Förstår de ledande tankarna i komplexa texter om konkreta och abstrakta teman, också texter på sitt eget specialområde.  Kommunikationen är så flytande och spontan att personen i fråga klarar av regelbunden interaktion med infödda talare utan att detta kräver ansträngningar från någondera parten.  Kan producera klar, detaljerad text om mycket olika teman, framföra sin åsikt om en aktuell fråga och förklara fördelarna och nackdelarna mellan olika alternativ.

Kompetensnivå C1
Förstår olika typer av krävande, långa texter och identifierar dolda betydelser.  Kan framföra sina tankar flytande och spontant utan märkbara svårigheter att hitta uttryck.  Använder språket smidigt och effektivt för såväl sociala som studie- och yrkesmässiga ändamål.  Kan producera klar, bra uppbyggd och detaljerad text om komplicerade teman.  Kan disponera text och främja dess kohesion till exempel genom att använda bindeord.

Kompetensnivå C2
Förstår vanligen allt slags talat och skrivet språk utan svårigheter.  Kan kombinera information från olika muntliga och skriftliga källor och skapa en innehållsmässigt enhetlig presentation på basis av motiveringarna och redogörelserna i källorna.  Kan uttrycka sina tankar spontant, mycket flytande och precist.  Kan skilja på betydelseskiftningar också i komplicerade situationer.


 
Datateknik och media

Nivå 1
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av datorer eller smarta apparater.

Nivå 2
Du behärskar grunderna.

Nivå 3
Du använder dator eller smarta apparater självständigt och obehindrat.
 


Motion
Motionskurserna är indelade i tre nivåer, enligt kursernas fysiska belastning och enligt kursernas svårighetsgrad.  Nivåerna anges i slutet av varje kursbeskrivning. Välj en idrottskurs som passar dina egna mål och din egen kondition.


Kursens fysiska belastning

1 = lätt
Kursen passar alla åldersgrupper.  Redskapen som används är lätta och trygga att använda.  Kursen innehåller inga hopp.

2 = medeltung 
Kursen passar dem som har tidigare erfarenhet av motionsidrott.  Kursen innehåller medeltunga övningar, så som t.ex. knäböj. 

3 = tung
Tidigare erfarenhet av motionsidrott och en bra grundkondition rekommenderas.  Kursen innehåller hopp och krävande rörelser som belastar de stora muskelgrupperna.

Kursens svårighetsgrad

A = lätt
Kursen innehåller enkla rörelser och stegserier, som inte kräver speciella färdigheter.

B = medelsvår
Det rekommenderas att man är bekant med grundrörelserna och -serierna.  Kursen innehåller rörelser som kräver en viss färdighet och kroppskontroll. 

C = utmanande
Kursen innehåller krävande rörelser och stegserier.

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi


Kansliet är öppet                         må, ti och to kl. 13-16 

Under övriga tider enligt överenskommelse.