Studiebidrag, von Wahlbergs fond

Enligt kommunstyrelsens beslut 17.8.2020 § 256 delas bidrag inte ut från statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond för läsåret 2020 – 2021.

Länk till kommunstyrelsens beslut.

***

Ur fondens medel beviljas studiebidrag till personer som skaffar sig en grundutbildning inom jordbruk och dess binäringar.

Studiebidrag kan även beviljas personer som utbildar sig vid högskolor (inte yrkeshögskolor) för andra yrken och näringar, om kommunen inte understöder dessa personers utbildning med andra medel. Ur fondens medel kan också beviljas bidrag för t.ex. avlönande av konsulenter som ger undervisning för främjande av yrkesskicklighet eller för erhållande av annan motsvarande experthjälp inom lantbruksnäringen.

Ansökningstiden för bidraget är september, de år då bidrag ur fonden beviljas.

Tilläggsuppgifter ger

Siret Soop
tfn 050 414 3596

Tiina Koivisto
tfn 050 413 7439