Strategi-föräldrahandledningskurs för föräldrar till barn i skolåldern med ADHD-diagnos

13.09.2021 08:24

Kategori: Barn Unga Vård- och omsorgsväsendet

Basuppgifter

Börjar: 2.11.2021 kl. 17.00
Slutar: 30.11 kl. 20.00
Anmälningstiden går ut 15.10.2021
Kursen är tvåspråkig. Du kan få materialet även på svenska, handledningen sker mest på finska, men man kan föra diskussion på båda inhemska språken. 

Kursen är avgiftsfri

När och var ordnas kursen?

Tisdagar 2.11, 9.11, 16.11, 23.11. och 30.11 kl. 17.00-20.00
I Kyrkslätts Navigatorn eller på distans, via Teams, beroende på corona-restriktionerna
Vad gör man på kursen?

Innehållet i och genomförandet av kursen stöder sig på den svenska Strategimetoden, som ADHD-förbundet har hämtat till Finland. Kursens mål är att ge baskunskaper i ADHD och metoder för att stöda barnets/ den ungas positiva beteende, stärka föräldrarollen och underlätta familjens vardag.

Vi träffas fem kvällar med olika teman:
- Baskunskaper i ADHD
- Att stärka föräldrarollen och att underlätta den ungas och familjens vardag
- Metoder för att stöda positivt beteende
- Medel för att förebygga och hålla styr på problembeteende
- Samhällets stödnätverk och tjänster.

Anmälan

Anmäl dig till kursen per e-post senast 15.10.2021 till adressen antonina.carlberg@kirkkonummi.fi. När du anmäler dig, uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter dvs e-post som kan användas för att skicka teams-länk och telefonnummer.

Det vore önskvärt att barnets båda föräldrar / alla vuxna i barnets vardag i mån av möjlighet samtidigt deltar i samma kurs. På kursen finns det plats för 30 deltagare.

Mer information om kurserna får du per e-post efter att du anmält dig.

 

Kursledare är handledarna för Kyrkslätts kommuns Strategi-föräldrahandledningsgrupp: Antonina Carlberg (tfn 040 1269 145) och Linda Hedberg

fyrlogo