Störningsmeddelanden från Kyrkslätts Vatten per textmeddelande

18.12.2019 12:00

Kategori: Vattenförsörjning

Kyrkslätts Vatten meddelar om planerade avbrott och störningssituationer också per textmeddelande. Textmeddelandet skickas till alla registrerade mobiltelefonnummer på störningsområdet. Störningssituationernas läge uppdateras på störningskartan, som finns på Kyrkslätts kommuns webbplats.De nummer som lagras i systemet används endast för att meddela om störningar och de överlåts inte vidare.

Uppge ett hemligt nummer eller ett arbetsnummer i tjänsten

Textmeddelanden skickas inte till hemliga nummer. Om mobiltelefonen har registrerats till en annan adress (t.ex. arbetstelefon) skickas inte heller något meddelande om störningar på hemadressen.

Hemadressen och det mobiltelefonnummer som är i bruk kan läggas till i systemet

Gör så här:

- gå till kundportalen: https://www.ums-asiakasportaali.fi/

- beställ en PIN-kod genom att skriva Kirkkonummen Vesi i fältet Kommun/Bolag och mata in ditt telefonnummer eller din e-postadress i de fält som är avsedda för dem

- PIN-koden som fås per textmeddelande eller per e-post matas in i fältet som dyker upp på sidan. Då kan du logga in dig i tjänsten

- OBS! PIN-koden som systemet skickar gäller bara för en session. Varje gång du vill logga in i kundportalen ska du beställa en ny PIN-kod via systemet

- endast gatunamn och nummer matas in som adress. Systemet identifierar inte adresser för trappor eller lägenheter

- Mata in adressen (t.ex. Ervastvägen 2 utan trappa eller lägenhetsnummer). Klicka därefter på knappen ”Hitta matchningar” och välj rätt adress i fönstret

- Klicka till slut på knappen ”Fortsätt”. När uppgifterna syns rätt kan du lämna fönstret genom att välja ”LOGGA UT” i övre högra hörnet.

Tjänsten kan beställas att gälla flera olika vattenanvändningsställen i Kyrkslätt, så som hemmet, arbetsplatsen eller en gammal förälders hem. Textmeddelandesystemet fungerar i en riktning så man kan alltså inte svara på meddelandet. Via tjänsten kan man också uppdatera uppgifterna eller radera uppgifterna ur systemet genom att kryssa i ”Inaktivera varningar”. Tjänsten är avgiftsfri för kunden

Kyrkslätts vatten