Störningen i patientdatasystemet är förbi

19.05.2020 08:16

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Serverfelet i patientdatasystemet har åtgärdats igår kväll och social- och hälsovårdens patientdatasystem fungerar igen normalt.

logo