Störningen i patientdatasystemet är förbi

19.05.2020 08:16

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Serverfelet i patientdatasystemet har åtgärdats igår kväll och social- och hälsovårdens patientdatasystem fungerar igen normalt.

logo