Felet är åtgärdat - Störningar i mottagningsverksamhetens och munhälsovårdens telefontidsreserveringssystem

20.09.2021 08:52

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service Vård- och omsorgsväsendet

Kl. 12.50: Felet är åtgärdat.

Störningar i mottagningsverksamhetens och munhälsovårdens telefontidsreserveringssystem av orsaker som beror på operatören. Vi beklagar.

"