Stopp i trafiken på Gamla Kustvägen 20.11.2020

20.11.2020 08:33

Kategori: Gator och vägar

Inspelningarna av en TV-serie orsakar kortvariga stopp i trafiken på Gamla Kustvägen fredag 20.11.2020 kl. 15–18.

Trafiken stannas i båda riktningarna vid Gamla Kustvägen 8 för högst 2 minuter åt gången.

Vi beklagar olägenheterna som de avvikande trafikarrangemangen förorsakar.