Stödpersons- och stödfamiljeverksamhet

Stödpersons- och stödfamiljeverksamhet är planerad, konfidentiell och målmedveten frivilligverksamhet. Stödpersonen träffar barnet / den unga i tecken av gemensamma aktiviteter och/eller hobbyer. Vanligtvis kan man ha 2–4 träffar i månaden. Hos en stödfamilj tillbringar barnet i regel ett veckoslut i månaden. Sekretessbestämmelserna iakttas i verksamheten. För att kunna få en stödperson eller en stödfamilj ska man ha ett klientskap antingen enligt socialvårdslagen eller inom barnskyddet.

Som stödfamilj eller stödperson kan fungera vanliga, pålitliga vuxna som har tid, förmåga och vilja att erbjuda barnet/den unga omsorg och samvaro samt trevliga aktiviteter. Det rekommenderas att man förbinder sig till uppgiften för minst ett år. Innan man börjar verksamheten ska man delta i en kurs för stödfamiljer. Kommunen ordnar kurser 1–2 gånger om året. Kursen är avgiftsfri. Alla som deltar i stödpersons- och stödfamiljeverksamheten ska visa upp ett straffregisterutdrag.

Om du är intresserad av att verka antingen som stödperson eller som stödfamilj, skicka dina kontaktuppgifter, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt!


Stödfamiljens rapport

Kyrkslätts Nyheter 17.5.2020 (s. 32): Leffailtoja ja lemmikkejä - tukiperheenä arjen haasteissa

Skulle du vara intresserad av frivilligarbete?

Läs mera >>

Skicka dina kontaktuppgifter, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.


Du kan också ta kontakt per e-post: tukiperhetoiminta@kirkkonummi.fi