Stöd till företag och föreningar för rekrytering – årets första ansökningsomgången för regleringsstödet för sysselsättning börjar 15.2.2021

26.01.2021 13:53

Kategori: Sysselsättning Företagande

Företagare eller samfund, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal?

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning kan sökas 15.2-31.5.2021 och 15.8-30.11.2021

Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd försöker man förbättra sysselsättningen av de Kyrkslättsbor som länge varit utan arbete inom den privata eller tredje sektorn. Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget eller samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet betalats arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader. Det sysselsättande företagets hem- och/eller verksamhetsort kan också vara utanför Kyrkslätt. Regleringsstödets storlek är högst 500 euro per månad.

Regleringsstöd kan beviljas för en period på 6–12 månader. Anställningsförhållandet eller i läroavtalsutbildningen ska pågå minst 6–8,5 månader beroende på om TE-centralen beviljat lönesubvention. Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1–31.12.2021. 

Regleringsstöd söks elektroniskt och ansökan öppnas 15.2.2021, då vi publicerar noggrannare ansökningsanvisningar och blanketter: https://www.kyrkslatt.fi/regleringsstod

Intresserad? Vi ordnar fyra webbinarier med samma innehåll om vad regleringsstöd är, hur du ansöker om det och vilka förutsättningarna är för att stödet beviljas. Anmäl dig och kom och hör mera:

tis 9.2.2021 kl. 12-13 - anmäl dig till webbinariet

mån 15.2.2021 kl. 12-13 - anmäl dig till webbinariet

ons 10.3.2021 kl. 9-10 - anmäl dig till webbinariet

tis 30.3.2021 kl. 9-10 - anmäl dig till webbinariet

Ytterligare information: kommunutveckling, tyollisyys(a)kirkkonummi.fi