Stöd till företag och föreningar för rekrytering - du hinner ännu söka Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning!

03.05.2021 14:07

Kategori: Sysselsättning Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Företagare eller samfund, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal?

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning kan sökas 15.2. - 31.5.2021 och 15.8. - 30.11.2021.

Intresserad? Vi ordnar det sista webbinariet för våren 2021 om regleringsstödet: vad regleringsstöd är, hur du ansöker om det och vilka förutsättningarna är för att stödet beviljas. Anmäl dig och kom och hör mera:

tis 4.5.2021 kl. 13 - 14 - anmäl dig till webbinariet

Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd försöker man förbättra sysselsättningen av de Kyrkslättsbor som länge varit utan arbete inom den privata eller tredje sektorn. Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget eller samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet betalats arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader. Det sysselsättande företagets hem- och/eller verksamhetsort kan också vara utanför Kyrkslätt. Regleringsstödets storlek är högst 500 euro per månad.

Regleringsstöd kan beviljas för en period på 6 - 12 månader. Anställningsförhållandet eller i läroavtalsutbildningen ska pågå minst 6 - 8,5 månader beroende på om TE-centralen beviljat lönesubvention. Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1 - 31.12.2021.

Regleringsstöd söks elektroniskt, ansökningsanvisningar och blanketter: https://www.kyrkslatt.fi/regleringsstod

Ytterligare information: kommunutveckling, tyollisyys(a)kirkkonummi.fi

Illustration