Stöd till företag och föreningar för rekrytering – ansökningstiden för regleringsstöd för sysselsättning börjar i oktober

22.09.2020 14:54

Kategori: Sysselsättning Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Företagare eller förening, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal?

Kyrkslätts kommun stöder sysselsättning av personer som länge varit utan arbete. Kommunen inleder ansökningstiden för regleringsstöd till företag och föreningar i början av oktober. Stödbeloppet är 500 euro/månad. Stödet kan beviljas för 6–8,5 månader. Regleringsstödet kan sökas av ett företag eller en förening som anställer en arbetssökande som är bosatt i Kyrkslätt och som länge varit utan arbete i anställningsförhållande eller i läroavtalsutbildning. Stödet kan sökas 1.10–30.11.2020.

Läs mer om ansökningsvillkoren och -kriterierna för regleringsstödet på Kyrkslätts kommuns webbplats https://www.kyrkslatt.fi/sysselsattningsstod

Ytterligare information
Kyrkslätts kommun, kommunutveckling, sysselsättningsärenden
e-post: tyollisyys@kyrkslatt.fi

Sysselsättningsstöd foto