Stöd till företag för sysselsättande av unga under sommaren

Kyrkslätts kommun stöder företag i att anställa sommarjobbare med hjälp av en sommarsedel. Sommarsedlarna delas ut i mars.

Kommunens sommarsedlar 2020

Ungdomar i Kyrkslätt födda 2002–2006 kan avhämta en sommarsedel efter att de först har kommit överens med ett företag om en sommararbetsplats. 

I mars delade man ut 100 sommarsedlar och nu i maj enligt ett nytt beslut ytterligare 40 sommarsedlar. En sommarsedel är värd 300 euro.Sommarsedlar delas ut en per person.

På vår webbplats sammanställer vi en lista över företagare i takt med att vi får fler anmälningar. Listan hjälper ungdomarna att söka sig till dessa arbetsgivare för ett samtal när de söker jobb. Klicka här för att se listan >> Till listan >>

Se förutsättningarna och direktiven nedan.

 • Den unga ska vara en Kyrkslättsbo född åren 2002 -  2006 (år 2020).
 •  Arbetsgivarens skriftliga förbindelse eller arbetsavtalet ska tillställas då man löser ut sommarsedeln.  Du kan skriva ut förbindelseblanketten här
 • Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare.
 • Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.6.-31.8.2020 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
 • Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarsedelns värde.
 • Ifall sommarsedeln inte återlämnas inom utsatt tid eller villkoren för den inte uppfylls, utbetalas inte stödet (300 euro) till arbetsgivarens konto.
 •  Sommarsedel söks elektroniskt fr.o.m. 11.5 kl. 9. När blanketten fylls i ska förbindelseblanketten till arbetsgivaren eller arbetsavtalet ha underskrift.
 • Sommarsedlarna kan avhämtas på Navigatorns servicekontor från 11.5.2020. 
 • Sommarsedeln är personlig och den unga ombes styrka sin identitet då hen avhämtar sedeln (Fpa-kort räcker).
 • Då man avhämtar sommarsedeln ska man ha med sig förbindelseblanketten eller arbetsavtalet med arbetsgivarens underskrift
 • Arbetsgivaren ska vara densamma som uppgetts på den elektroniska ansökningsblanketten, annars överlåts inte sommarsedeln
 • Då anställningsförhållandet har avslutats ska den ifyllda sommarsedeln i original återsändas på adressen som står på sedeln. Sedeln ska återsändas så att den är stämplad som inkommen senast 30.10.2020 på adressen som står på sedeln (Kyrkslätts kommun / Navigatorn, Kyrkstallsvägen 1, 02400 Kyrkslätt). Kom ihåg att ange kontonumret på vilket stödet betalas ut.
 • Alla uppgifterna på sedeln fylls i, och som bilaga fogas ett löneintyg för anställningsförhållandet.
 • Det lönar sig att själv hålla en kopia av sedeln för eventuella tilläggsutredningar.
 • Om sommarsedeln inte används ber vi er återlämna den till Navigatorn eller skicka den per post på adressen Kyrkslätts kommun / Navigatorn, Kyrkstallsvägen 1, 02400 Kyrkslätt.

""

Medborgare
Beredskapsarbete
sysselsättning (process) / stödd sysselsättning, näringsverksamhet / yrkesverksamhet, sysselsättning (process)