Stöd till företag för sysselsättande av unga under sommaren

Kyrkslätts kommun stöder företag i Kyrkslätt i att anställa sommarjobbare med hjälp av en sommarsedel, som delas ut i april.

Kommunens sommarsedlar - info till arbetsgivaren 

Ungdomar i Kyrkslätt födda 1999-2003 kan avhämta en sommarsedel på kommunens servicekontor 3.4-30.4.2018 efter att de avtalat med ett företag i Kyrkslätt om en sommararbetsplats. 

Sammanlagt 100 st. sommarsedlar delas ut, och en sedel är värd 300 euro.

Företagen ombeds före 30.3.2018 meddela sin vilja att sysselsätta ungdomar som löst ut en sommarsedel. Meddelandet sänds till adressen tyollisyys@kirkkonummi.fi

Vi sammanställer en lista över företagare på vår webbplats i takt med att meddelanden inkommer. Listan hjälper ungdomarna att söka sig till dessa arbetsgivare då de söker jobb. Till listan >>

Se kriterier och anvisningar nedan.

Förhållanden
 • Den unga ska vara Kyrkslättsbo och född mellan åren 1999 och 2003 (år 2018).
 • Det sysselsättande företaget/den sysselsättande föreningen ska vara från Kyrkslätt.
 • Arbetsgivarens skriftliga förbindelse om arbetsavtalet ska tillställas då man löser ut sommarsedeln. Du kan skriva ut förbindelseblanketten här (på finska)
 • Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare.
 • Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.5-30.9.2018 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
 • Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarsedelns värde.
 • Ifall sommarsedeln inte återlämnas inom utsatt tid eller villkoren för den inte uppfylls, utbetalas inte stödet (300 euro) till arbetsgivarens konto.
Anvisning
 • Sommarsedlarna kan avhämtas på kommunens servicekontor under tiden 3.4-30.4.2018. 
 • I år ordnar vi utdelning av sommarsedlar även i biblioteken i Veikkola och Masaby tisdag 3.4 kl. 15.00-16.30 och onsdag 4.4 10.00-11.30.
 • Sommarsedeln är personlig och den unga ombes styrka sin identitet då hen avhämtar sedeln (Fpa-kort räcker).
 • Då arbetsförhållandet har avslutats ska den ifyllda, ursprungliga sommarsedeln återsändas på adressen som står på sedeln. Sedeln ska sändas så att den har stämplats som anländ på adressen nedan senast 30.10.2018. Sedeln och löneintyget kan också skannas och skickas per e-post till tyollisyys@kirkkonummi.fi. Kom ihåg att foga ett kontonummer dit stödet ska betalas.
 • Alla uppgifterna på sedeln fylls i och som bilaga fogas ett löneintyg för arbetsförhållandet.
 • Det lönar sig att själv hålla en kopia av sedeln för eventuella tilläggsutredningar.
 • Om sommarsedeln inte används ber vi er återlämna den till servicekontoret i kommunhuset eller skicka den per post på adressen Kyrkslätts kommun / näringslivsenheten, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Medborgare
Gymnasieutbildning,Vuxen- och kompletteringsutbildning
257
undervisning /

Ytterligare information och förfrågningar:

Kyrkslätts näringslivsenheten,
tyollisyys@kirkkonummi.fi