Stöd till ensamföretagare i coronasituationen – snart kan man ansöka

09.04.2020 16:58

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Företagande

Ensamföretagare kan ansöka om stöd från kommunerna i coronavirusläget. Stödet söks i företagets hemkommun, dvs. i den kommun som angetts i företags- och organisationsregistret.  Stödets belopp är 2 000 euro och det beviljas för att täcka kostnader för ensamföretagares företagsverksamhet. Villkoret för stödet är att den ekonomiska situationen och omsättningen har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att ensamföretagaren har förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Målet med stödet är att säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter krisen som orsakats av coronaviruset.

Stödet är en ersättning av engångsnatur avsett för kostnader som föranleds av företagsverksamhet. Stödet kan beviljas för kostnader som har uppkommit under tiden 16.3 –31.8.2020.

Kyrkslätts kommun öppnar ansökan så snart som möjligt. Ansökan genomförs elektroniskt (kommunens egen webblankett) och vi meddelar om ansökan på kommunens webbplats.

 

Ytterligare information

Kommunförbundets meddelande (8.4.2020): Coronastödet till ensamföretagare framskrider: kommunerna får finansiering och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet

Arbets- och näringsministeriets meddelande (8.4.2020) Coronastödet till ensamföretagare framskrider: kommunerna får finansiering och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet

Arbets- och näringsministeriet: Frågor och svar om coronavirus och finansiering för företag

Kunnantalo