Stöd för växande och lärande

Barnet har rätt att få tillräckligt stöd för sitt växande och lärande genast när behov uppstår.

Det är viktigt att barnets behov av stöd identifieras så tidigt som möjligt och för barnet ordnas en lärmiljö inom småbarnspedagogiken som främjar barnets växande, utveckling och lärande. Eventuellt övrigt stöd som behövs ordnas genast då behov uppstår. På det sättet undviker man att problemen ökar.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Socialtjänster för skol- och studerandevård,Förskoleundervisning
skolor (läroanstalter) / förskolan, undervisning / förskoleundervisning, ömsesidig aktivitet / elevvård
Välmående

En välmående gemenskap och elevvård

Att stöda barnets individuella välmående

Information om småbarnspedagpgik och förskoleundervisning - Välmående