Stöd för lärande och skolgång

Oppilaan tukipalvelujen tarkoituksena on turvata oppilaan koulunkäynti.

Oppilaan tukipalveluihin voidaan laskea mm. koulujen oppilashuoltotoiminta, kouluterveydenhuolto, koulupsykologi,  -kuraattoripalvelut ja avustajapalvelut.

Oppilaan tukipalveluja annetaan kaikilla kouluasteilla, esiopetuksesta lukioon.